www.1115.com_1115.com_www.2138acom太阳集团_www.2138acom太阳集团

      

新闻资讯News

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 最新消息 > 注释

惠州市光大水泥企业有限公司排污信息_1115.com_www.2138acom太阳集团

公布工夫:2015-04-01 10:35:21 泉源:本站 阅读:3922

分享到:


惠州市光大水泥企业有限公司凭据国度《污染源监测技术规范》要求,对各废气排放心均设置了监测采样心,各废气排放口信息以下:


序号

排污心

排污心编号

排放心高度

主要特征污染物称号

排放体式格局

排放总量

实行尺度

尺度限值mg/m3

1

A线窑头

PQ-A143.29

40

颗粒物

集中排放

 

GB4915-20131

30

2

A线窑尾

PQ-A141.03

107

颗粒物、

集中排放

 _www.2138acom太阳集团

GB4915-20131

30

NOX、

集中排放

NOX:3654t/a

GB4915-20131

400

SO2

集中排放

SO2:1182t/a

DB 44818/-20102

100

氟化物、

集中排放

 

DB 44818/-20102

3

集中排放

 

GB4915-20131

10

汞及其化合物

集中排放

 

GB4915-20131

0.05

3

B线窑头

PQ-B143.30

40

颗粒物

集中排放

 

GB4915-20131

30

4

B线窑尾

PQ-B141.04

107

颗粒物、

集中排放

 

GB4915-20131

30

NOX、

集中排放

NOX:3654t/a

GB4915-20131

400

SO_1115.com2

集中排放

SO2:1182t/a

DB 44818/-20102

100

氟化物、

集中排放

 

DB 44818/-20102

3

集中排放

 

GB4915-20131

10

汞及其化合物

集中排放

 

GB4915-20131

0.05

5

A线煤磨

5

35

颗粒物

集中排放

 

GB4915-20131

30

6

B线煤磨

6

35

颗粒物

集中排放

 _太阳网城上娱乐官网

GB4915-20131

30

7

A线水泥磨

7

40

颗粒物

集中排放

 

GB4915-20131

20

8

B线水泥磨

8

40

颗粒物

集中排放

 

GB4915-20131

20

918

其他排放心

918

 

颗粒物

集中排放

 

GB4915-20131

30


版权所有   粤ICP备09101050号